ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ
01
ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม
ปฏิทินการดำเนินงาน
02
ปฏิทินการดำเนินงาน
ปฏิทินการดำเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
NPU SWOT REPORT
03
NPU SWOT REPORT
รายงานสรุปสถานภาพปัจจุบันของมหาวิทยาลัยฯ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
04

ประชาสัมพันธ์

การนำเสนอวิสัยทัศน์
รายละเอียดการนำเสนอวิสัยทัศน์ ของผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม
เปิดดู
แจ้งเปลี่ยนแปลงปฎิทินสรรหาฯ
คณะกรรมการสรรหาฯ แจ้งการเปลี่ยนแปลงปฏิทินการดำเนินการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2566)
รายละเอียด
ความคืบหน้าการสรรหาฯ
ความคืบหน้าการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อธิคม ฤกษบุตร ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
ดูวิดีโอ